BOUW MEE AAN HET SOLA GRATIA
KINDERHOME IN INDONESIË

Ter ere van ons jubileum zetten we een bijzonder project in de schijnwerpers, in het land waar ons werk destijds begon: het Sola Gratia KinderHome in Indonesië. Ons doel: tenminste 60.000 euro inzamelen! Doet u mee? Geef een jubileumgift cadeau!

Evangeliseren is niet makkelijk in Indonesië, nog steeds niet. Een groot deel van de bevolking is moslim of boeddhist. Christenen zijn er een grote minderheid en worden niet door de overheid beschermd. Echter, christelijke scholen zijn door de wet wél beschermd en mogen vrijuit over Jezus vertellen. Door het goede onderwijs dat ze aanbieden, kiezen zelfs moslims ervoor hun kinderen naar christelijke scholen te sturen! Een prachtige gelegenheid om deze kinderen (en hun ouders) te vertellen over God! Zoals dat gebeurde in het gezin van Yumeiko. Lees hun verhaal hier! 

Drie jaar geleden startte de kerk in Probolinggo zo’n christelijke school: het Sola Gratia KinderHome voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Sola Gratia KinderHome biedt volop bijbels onderwijs. Moslims in de regio zijn nog amper in aanraking gekomen met het christelijk geloof. Deze school brengt daar verandering in!

Inmiddels zijn er 20 leerlingen en start er ook een groep 3. Daarnaast is er veel vraag naar speciaal onderwijs.Vanwege de groei wil de school graag uitbreiden. Het goede nieuws: er is al een stuk land. Hier kan de school twee nieuwe gebouwen realiseren; één voor het reguliere onderwijs en één voor het speciaal onderwijs, inclusief therapiecentrum voor de (gehandicapte) kinderen. Voor dit bouwproject willen we tenminste 60.000 euro inzamelen. Zullen we dit samen mogelijk maken?

Vier ons jubileum mee! Klik hier en geef een jubileumgift cadeau!