“Tijdens een reis met ds. Subba  woonden we een kerkdienst bij in het kerkje van Dammak (Oost-Nepal). De evangelist was hier acht jaar geleden begonnen. Tijdens deze dienst  werden er zes mensen gedoopt. Vier volwassenen en twee kinderen. Onder hen waren een ex-Hindoe priester en zijn vrouw, heel bijzonder! Het is een van de meest ontroerende momenten die ik meemaakte.

Deze Hindoe priester had het werk van de evangelist jarenlang enorm tegengewerkt. Wat een geduld en overredingskracht had de evangelist. Maar bovenal wat een machtig werk van de Heilige Geest. Na de dienst vallen de ex priester en ik elkaar in de armen. En we praten en praten. Geen van beiden verstond een woord van wat de ander zei. En toch begrepen we elkaar. We spraken dezelfde taal!

Buurvrouw
Een andere herinnering: we bezoeken in een klein dorpje de evangelist K.B. Rai. In de voorkamer van het kleine huis treffen we Rai, hij speelt er op zijn gitaar; zijn vrouw zit tegenover hem. Ze zingen samen christelijke liederen. Terwijl we naar binnen lopen, zingt ds. Subba al mee met zijn heldere stem. Wij gaan erbij zitten, op de vloer, stoelen zijn er niet. Ook de buurvrouw komt er bij zitten. Dat is ze al gewend. Even later komt een nieuwsgierige voorbijganger binnen. Enigszins verbaasd kijkt ze om zich heen. Zij gaat ook zitten. Ze kent de liederen niet, maar klapt evengoed enthousiast mee. Ds. Rai heet ons welkom bij de dienst. Hij had nog niet eerder zo’n kamer vol mensen en zegt daar dankbaar voor te zijn. Na afloop  praten wij na met de evangelist die vertelt over zijn “ervaringen”. Ja, hij is al een paar maanden zo bezig en is dankbaar dat hij dit mag doen.

Vijandig
Onze zusterkerk, de  kerk van Kalimpong heeft een grote actieve organisatie voor evangelisatie onder de naam Himalayan Evangelical Fellowship (HEF). Zo’n 25 evangelisten zijn in dit gebied werkzaam om er kerken te stichten. Geen gemakkelijk werk. Het Hindoeïsme is een anti christelijke godsdienst. Desondanks werken de evangelisten met groot enthousiasme onder de bezielende leiding van ds. Subba. We reisden met hem door Noord-, West-Bengalen en Oost-Nepal.”