“Het werk dat ik 22 jaar gedaan heb was niet mijn eigen plan. Het is ook niet toevallig zo gelopen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer mij tot deze taak op Soemba heeft geroepen en ik ben erg dankbaar dat ik die roeping  als landbouwdeskundige mocht ontvangen.”

Ik heb 22 jaar lang voor Verre Naasten op Soemba werken als landbouwdeskundige. We hielpen de staf van Yakerrsum (YRM) met hun werk, om de economie van Oost Sumba te verbeteren en daarmee de bevolking te helpen. De meeste Soembanezen zijn boer en erg afhankelijk van de opbrengst van hun landje. Regelmatig kwam het voor dat de voedselgewassen te weinig opbrachten om van te leven. Door het werk van YRM, samen met de boerengroepen uit verschillende gemeentes, is er al heel wat verbeterd. Bijvoorbeeld door vernieuwingen waarmee er meer variatie in hun inkomstenbronnen is gekomen. Daarmee kwam er meer zekerheid voor het gezinsinkomen.

Naar de film
Het mooiste is dat we niet alleen werkten voor verbetering van de levensomstandigheden. Samen met voorgangers en ouderlingen had YRM ook een rol in de evangelisatie. We draaiden bijvoorbeeld ’s avond een film met verhalen uit de Bijbel, organiseerden soort van peuterspeelzalen en zondagschool-activiteiten.
Persoonlijk ben ik ook betrokken geweest bij het opnieuw activeren van het zondagschoolwerk, via het CeriA programma. Daarbij hebben we trainers opgeleid die op hun beurt weer mensen in de gemeenten konden trainen. Zo konden we de kerken helpen met het kinderwerk.

Mijn wens voor Gods kerk
Veel Soembanezen zijn vanuit hun tradities, best druk met de offerdiensten voor hun overleden voorouders en de geesten van de natuur. Om dan mee te maken dat mensen interesse kregen in het geloof, is eigenlijk wel het mooiste van alles. Daar mochten we door het werk van YRM ons steentje aan bijdragen. Ik wens dan ook dat het werk van de Heer op o.a. Soemba, uitgebouwd mag worden. En dat Zijn kerk mag groeien tot het einde der tijden.”