Wat is het doel van je leven, je werk, je relaties? Ken je Christus echt? Zijn je activiteiten gericht op de opbouw van Gods Koninkrijk? Door mijn jeugd in Papoea heb ik goed leren te relativeren en om activiteiten op waarde te schatten. Als driejarige werd ik door mijn ouders meegenomen naar Papoea (Irian Jaya). Bij het opgroeien in Papoea hoorde een grote mate van vrijheid waarvan ik met volle teugen genoot. Maar ik maakte op jonge leeftijd ook veel overgangen mee, waardoor ik steeds weer teruggeworpen werd op mijn relatie met God. Hij was de enige constante stabiele factor in mijn leven.

God heeft ons ingezet om de onbereikte Korowai stam te bereiken met het evangelie. In 1996 kwamen Maaike en ik in contact met Wycliffe Bijbelvertalers. Toen kregen we de visie om Bijbelvertaalwerk te doen voor de Korowai. God heeft ons de jaren daarna zo geleid dat we inderdaad in 2002 aan de slag konden. Er waren toen nog geen, of nauwelijks, gelovigen onder de Korowai. De weerstand tegen het evangelie was groot en het werk was erg zwaar. Maar de Heilige Geest overtuigt en bracht mensen tot geloof en bekering.

Gedoopt
Nu, in 2018, zijn er in verschillende dorpen Korowai mensen gedoopt en beginnen zich kleine zelfstandige gemeentes te vormen. Heel bijzonder, vooral als je bedenkt dat de christenen daar, voor hun geestelijke voeding, alleen toegang hebben tot een audio vertelbijbel en een audio opname van het Marcus evangelie. God is trouw en Zijn Woord is machtig.”