“Ik heb geen mooi verhaal in te leveren. Die zaten in het eigenlijke werk of werden gedaan door de vrijwilligers die het land doorgingen. Het waren gewoon goede bestuursvergaderingen waar ik bij aanwezig was.

 

Een aantal jaren ben ik  notulist van BBK (Deputaat schap Betrekkingen Buitenlandse Kerken) geweest. Toentertijd  werd ik benaderd door mw. H. Kooij. Zij wilde dat er naast haar nog een vrouw in BBK kwam (!). Mijn werk stopte toen Gretie Enter bij BBK aan de slag ging. In die periode belde Ben Bolt mij met de vraag of ik zin had om bij Verre Naasten te komen. Ik zei meteen ja! In de wereld van BBK voelde ik mij thuis en Verre Naasten kende iedereen. Ik heb bij Verre Naasten een hele goede tijd gehad, je voelde je erg betrokken bij het werk omdat je de ontwikkelingen goed kon volgen. En ik keek met bewondering naar hoe  het werk heel deskundig werd aangestuurd vanuit het bureau Verre Naasten, in goede samenwerking met het bestuur.

Betrokkenheid                                                                                                        Mijn bijdrage aan Verre Naasten heeft mij meer betrokkenheid geleerd bij dit soort werk. Ik ben nu bijvoorbeeld alweer een aantal jaren “medewerker” van Delft Project (Immanuëlkerk, Delft). Delft Project wil vooral graag met buitenlandse masterstudenten in contact komen. Dat doen ze door onder meer Eat & Meet-maaltijden te organiseren bij gezinnen, of alleenwonenden van onze gemeente. Maar ook in studentenhuizen van CSR en VGSD, en tijdens de Ontvangstweken. Door het jaar heen genomen wordt zo’n bijeenkomst om de twee weken georganiseerd. Daarmee willen wij in de eerste plaats studenten gastvrijheid bieden, maar  hen ook (zo mogelijk) met het evangelie in contact brengen en ze wijzen op de mogelijkheden die hiervoor via Delft Project beschikbaar zijn.  Er zijn nog meer onderdelen van Delft Project dan Eat & Meet, maar ik ben vooral bij Eat & Meet betrokken. Ik ben ook nog een periode deputaat BBK geweest.

God houdt zijn kerk in stand
Ik heb gezien hoeveel vrijwilligers er bij Verre Naasten betrokken zijn. En met hoeveel inzet zij hun werk doen. Het was prachtig om daar een onderdeel van te mogen zijn. Het werk van God via Verre Naasten zie ik duidelijk en dat God ook via Verre Naasten Zijn kerk in stand houdt, is zeker!”