Dank 4o dagen met ons mee!

DAG 40 “27 jaar verbonden aan Verre Naasten. Wat een tijd. Wat een mooie én leerzame tijd! Wat is de organisatie gegroeid in het aantal medewerkers en gegroeid in professionaliteit!’’ Lees hier het verhaal van Henriette Poortinga.

DAG 39 “Die paar weken in Curitiba heeft God gebruikt om de toon voor de rest van mijn leven te zetten.’’ Lees hier het verhaal van Rinette Boersma – Wiersema.

DAG 38 Thera Hoebé – Bosch: ‘’ Ondanks oude tradities en bijvoorbeeld natuur(af)goden heb ik mensen ontmoet die God hebben leren kennen.’’ Lees hier het verhaal van Therá Hoebé – Bosch.

DAG 37 “In augustus 1988 arriveerde ik op Irian als vervangster van zuster Velvis. Ik werd daar verwelkomd door het hele dorp met een bloemenkrans en men zong een lied voor mij.’’ Lees hier het hele verhaal van Anja Hursepuny – Slagter.

DAG 36 Leonard Kalonji: ‘’Het werken voor christelijke families veranderde mijn leven: ik leerde God kennen!’’ Lees hier het verhaal van Leonard.

DAG 35 “In de Filipijnen is de duivel echt gaan leven, maar Jezus nog veel meer!” Lees hier het verhaal van Peter en Marijke Wierenga.

DAG 34 Bert Kuiper over zijn tijd op Kalimantan Barat: “Kinderen van Islamitische ouders meldden zich aan op de Bijbelschool.’’ Lees hier zijn hele verhaal.

DAG 33 ‘’Het is zo waardevol om de mensen te ontmoeten die onze verre broers en zussen zijn.’’ Lees hier het verhaal van Heleen Serier – Kroondijk.

DAG 32 Kijk maar in de kerk, wie zit er naast je in de kerkbank? Kijk maar op het sportveld, in je buurt, daar begint missie! Missie begint al in je huis. En daarom denk ik dat wij allemaal mission-kinderen zijn. Bekijk hier het filmpje van familie van der Velden.

DAG 31 “God heeft ons veel gegeven. Om te delen!’’ Lees hier het verhaal van Anita Tams-Mars, bestuurslid van Stichting Pharus.

DAG 30 “In heel wat scholen keken leerlingen met open mond naar de film.’’ Lees hier het verhaal van Evert Sytsma.

DaG 29 “Door vernieuwing kwam er meer zeker voor het gezinsinkomen.’’ Lees hier het verhaal van Indyo Surjowitjaskono uit Soemba.

DAG 28 “Door de wil van onze Vader te doen, kwam er een eind aan elke vorm van tribalisme en racisme.’’ Lees hier het verhaal van Menno van Hulst.

DAG 27 Peter Jan de Vries: “God is de enige stabiele factor in mijn leven”.  Lees hier zijn verhaal.

DAG 26 “Ik voelde me nooit echt een mission-kid’’ Lees hier het verhaal van Greetje Verlind.

Dag 25 “Mijn ouders werden vanuit Nederland naar het oerwoud van Papoea uitgezonden. Naar een nog onbekende stam, ver van de bewoond wereld.’’ Lees hier het verhaal van Gersom Veldhuizen.

DAG 24 "Er gingen veel visumperikelen aan vooraf en toen het visum er eenmaal was, konden we nog nét vertrekken." Lees hier het verhaal van Els Ensing-Maatkamp.

DAG 23 De reizen die we maakten naar Zaïre en Benin waren bijzonder bemoedigend. Wat is het fijn dat je samen kunt zeggen: wat is God toch groot, goed en machtig. En wat zijn wij gezegende kinderen van Hem.” Lees hier het verhaal van Kier Knol. 

DAG 22 “Een gezin met drie jonge kinderen, familie, vrienden en nog zoveel meer achterlatende, het onbekende tegemoet." Lees hier het verhaal van Familie Kohler.

DAG 21 "Mijn groeiende teleurstelling had echter ook met onszelf te maken: deden wij het eigenlijk wel goed daar? Vormde de manier waarop wij onze hulp inrichten, als dominees en als ontwikkelingswerkers, niet een obstructie voor vooruitgang?" Lees hier het verhaal van Erik Stolper.

DAG 20 “Het afscheid van onze kinderen op Schiphol herinner ik me goed. Je merkt als zendingskind dat je voor bepaalde zaken gevoelig blijft, zoals uitzwaaien op een vliegveld. Lees hier het verhaal van ds. Henk Drost. 

DAG 19 "Dank voor groeiende aandacht voor recht en gerechtigheid, inclusief climate justice." Lees hier het verhaal van Robert Scholma

DAG 18 “Afgelopen zomer kreeg ik de vraag van Egbert Brink of ik communicatiemedewerker wilde worden bij West-Afrika Mission I Verre Naasten." Lees hier het verhaal van Marleen Kuijvenhoven.

DAG 17 "We zijn dankbaar voor onze Verre Naasten en Nederlandse vrienden die er voor ons waren tijdens mijn studie en ook tijdens de geboorte en opvoeding van onze kinderen." Lees hier het getuigenis van Ramesh uit India. 

DAG 16 Gerlof de Vries, Rick Harink en Tim Blok groeiden alle drie, als mission kids, op in Congo. Waar zijn zij dankbaar voor? Bekijk hier het filmpje van de jongens. 

DAG 15 "Het werk van God via Verre Naasten zie ik duidelijk en dat God ook via Verre Naasten Zijn kerk in stand houdt, is zeker!” Lees hier het verhaal van Tineke Scheepstra.

DAG 14 Marina Antonides: "Ik ben dankbaar dat ik geleerd heb dat God mij wil gebruiken voor Zijn werk en dat ik iets voor Hem mag doen!" Lees hier haar verhaal. 

DAG 13 Ik zag dit als een kans om mijn door God gegeven talenten in te zetten en zo, via de DVN- dag en de Afrikaravaan, het belangrijke werk van zending en hulpverlening te promoten. Lees hier het verhaal van Albert Jan Gombert.

DAG 12 God gaf ons als leerlingen van Jezus aan elkaar, wereldwijd. Ik wil danken voor broeders en zusters in andere landen, die ons helpen om de liefde van Christus steeds opnieuw te leren kennen. Lees hier het verhaal van Ds. Hugo Bos.

DAG 11 Sharlien Mauricia – Martina: "Het was altijd heel jammer wanneer mensen niet meer naar de kerk kwamen of wanneer we een kerkbreuk meemaakten." Lees haar verhaal hier. 

DAG 10 "Het werken met buitenlandse kerken en broeders en zusters heeft mijn leven zeer verrijkt." Lees hier het verhaal van oud directeur Ben Bolt.

DAG 9 “God verandert mensen tot een nieuw leven. Daar waren wij gewoon getuigen van!" Lees hier het verhaal van Jouk Kruidhof.

DAG 8 "God zet ons in bij zijn werk, maar Hij is niet van ons afhankelijk. Gelukkig maar!" Lees hier het verhaal van Marike Blok.

DAG 7 Klaas Harink: "Ik ben dankbaar dat we gedragen worden door onze broers en zussen wereldwijd." Bekijk hier het filmpje van Klaas Harink.

DAG 6 "Het enthousiasme dat afspat van de kerkdiensten in de jonge gemeenten en de vreugde die zich tonen in hun Christen zijn.". Lees hier het verhaal van Jacob Halma.

DAG 5 “De conferentie (gehouden in Kameroen) is voor mij een mooie kans om kennis op te doen”. Aldus Théophile. Lees hier de getuigenis van Théophile.

DAG 4 "Ik ben dankbaar dat ik mensen kon helpen en hen kon uitleggen wat het is om genadig te zijn". Lees hier het verhaal van Anja Werkman

DAG 3 Simone de Vries : "Een levensles – zicht op de essentie van leven.” Lees hier het verhaal van Simone de Vries.

DAG 2 "Wij zijn dankbaar voor zeven zegenrijke jaren!" Lees hier het verhaal van Joop en Joke. 

DAG 1 "Wij zijn dankbaar dat er nog steeds veel Antilliaanse gemeenteleden samenkomen en als Gods kinderen een christelijke gemeenschap vormen". Lees hier het verhaal van familie Serier.